top of page

Elektronik Eksiltme Nedir?

Güncelleme tarihi: 14 May 2019

1 Kasım 2018'de yürürlüğe giren mevzuat ile düzenlenen elektronik eksiltme yöntemi nedir?

19.06.2018 Tarihli ve 30453 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan mevzuat değişiklikleri ile, elektronik ihale uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.

Kamu İhale Genel Tebliğinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde, Mal Alım, Hizmet Alım, Danışmanlık Hizmet Alım, Yapım İşleri ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile elektronik ihalelere ve elektronik eksiltmeye ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.


Elektronik eksiltmenin ne olduğu ve bunlara ilişkin mevzuat düzenlemelerine değinmeden önce, ilk olarak ifade etmek gerekir ki, bazı ihalelerde uygulanabilmesi mümkün olan elektronik eksiltme yönteminin kullanılması zorunlu değildir.


Buna göre, söz konusu mevzuat değişiklikleri yürürlüğe girdiği tarihten sonra da, idareler mevcut düzenlemelere göre ihale yapmaya devam edebileceklerdir.


Kısaca tarif etmek gerekirse elektronik eksiltme, ihaleye sunulan tekliflerin elektronik ortamda alındığı, isteklilerin teklif fiyatlarında (ya da belirli teklif unsurlarında) eksiltme yapmak suretiyle birbirleriyle rekabet ettiği bir yöntemdir. Teklif yeterlik değerlendirmesinden sonra yapılan, bir veya birden fazla turdan oluşabilen ve tekliflerin interaktif olarak eksiltilebilmesine imkân tanıyan bir yöntem olan elektronik eksiltme, tekliflerin tek bir defa elektronik olarak iletildiği ve günü ve saati geldiğinde idarece tekliflerin açılarak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına geçildiği elektronik ihale ile karıştırılmamalıdır.375 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page