top of page

Mega Projeler

Güncelleme tarihi: 12 Haz 2019Mega proje olarak da adlandırılan ve yüksek yatırım maliyeti gerektiren, havalimanı, köprü, otoyol, demiryolu gibi büyük ölçekli altyapı yatırımlarının, kamu hizmetlerinin etkin sunumu, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama gibi avantajlarının yanında, kötü yönetim, kamu kaynaklarının israfı ve uluslararası tecrübelerin gösterdiği üzere büyük ölçekli yolsuzluk gibi riskleri de vardır.


Mega projelerin başarısı büyük ölçüde şeffaflık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde yönetişim ve kurumsal kapasiteye bağlıdır. Bu tarz yatırımların yapılmasına karar verilmesi ve projelerinin yönetilmesi, stratejik, kanıta dayalı ve yenilikçi politikaların benimsenmesi ile etkinlik kazanabilir. Mega projelerin hayata geçirilmesinden önce, hem fiziksel hem de ekonomik olarak ne kadar yapılabilir (feasible) olduklarının mümkün olduğunca doğru tespiti açısından, ön araştırmaların olabildiğince detaylı yapılması ve elde edilen verilerin doğru olarak işlenmesi ve doğru bilgiye dönüştürülmesi fevkalade önemlidir.


Yatırım ve projenin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için, genelden özele kurumsal aktörler arasındaki rol ve yetki dağılımı ve karar alma mekanizmalarının arasındaki iletişim ve organizasyon yapısı etkinliği sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Büyük ölçekli projelerde sivil toplumun mümkün olduğunca karar alma süreçlerine dahil edilmesi yararlı bir tutum olacaktır. Görüldüğü üzere doğası gereği çok yönlü olan mega projelerin, etkin ve doğru yönetimi için çok yönlü ve çok katılımlı bir yönetişim organizasyonu inşa etmek bile başlı başına zorlu bir iştir.


Nihayetinde diğer kamu hizmetleri gibi büyük ölçekli bu yatırımların da kamu yararı için yapıldığı ve insan hayatını daha kolaylaştırıcı nitelikte olması amacını taşıması gerektiği her zaman akılda tutulmalıdır. Bu bağlamda günlük hayatı kolaylaştıracak nitelikte olmayan, uzun vadede yeterli finansal kaynak ve/veya zaman kaynağı sağlayamayacak nitelikte çıktıların oluşabileceğinin öngörüldüğü durumlarda, karar alıcıların gerekli olmayan risklere girmemesi gerekir.


85 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page