top of page

Sorularla elektronik ihale (1)

Güncelleme tarihi: 3 Eki 2019

Aşağıda elektronik ihale ile ilgili bazı sorulara cevap verilmiştir. Lütfen düşüncelerinizi ve başkaca sorularınızı alttaki yorum kısmına yazınız.


 

1- Elektronik ihale nedir?


Esas itibariyle ihale süreci bir çok aşama ve işlemden oluşmakla beraber, uygulamada ihaleye teklif verme işleminin elektronik ortamda yapıldığı ihalelere kolay anlaşılabilirlik açısından “elektronik ihale” denilmektedir.


2- Elektronik İhale uygulamak zorunlu mudur?


Hayır. Mevcut durumda bir ihalede tekliflerin elektronik ortamda alınıp alınmayacağı, yani elektronik ihale uygulaması idarelerin takdirindedir.


3- Elektronik ihale hangi ihale usullerinde uygulanabilir?


13 Eylül 2019 tarihli mevzuat değişikliğinden sonra tüm ihalelerde uygulanabilir. Öncesinde Açık ihale usulü ile yapılan ihaleler ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21'inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde uygulanabilmekteydi.


4- Yaklaşık maliyeti hangi tutarın altında olan ihalelerde elektronik İhale uygulanabilir? Parasal sınır nedir?


Elektronik ihalelerin uygulama alan genişletilerek 2 ocak 2019 tarihi itibariyle parasal sınırlar kaldırılmıştır. Buna göre yaklaşık maliyet tutarına bakılmaksızın kapsam dahilindeki her ihalede uygulanması mümkündür.


5- Elektronik olarak teklif vermek istemeyen istekliler ihaleye tekliflerini fiziki ortamda iletilebilir mi?


Hayır. Tekliflerin elektronik olarak alınacağı ihalelerde fiziki ortamda teklif verilemez.


6- Elektronik geçici teminat mektubu nedir?


Elektronik geçici teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu ile protokol imzalamış bankalardan elektronik ortamda alınan ve ayırt edici numarası bulunan geçici teminat mektubudur.


7- Elektronik geçici teminat mektubu olmayan istekliler elektronik ihaleye teklif verebilir mi?


Evet. Teklif verilen ihaleye ilişkin olarak fiziki ortamda alınan geçici teminat mektubu ya da idare veznesine veya idarenin belirttiği banka hesabına nakdi olarak yatırılan geçici teminat ile, elektronik ihaleye katılım mümkündür. Bahsedilen durumların istekli tarafından elektronik teklifte belirtilmesi gerekir.


8- Elektronik ihalede numune ve demonstrasyon işlemleri nasıl olacak?


Teklifler elektronik olarak idareye gönderildikten sonra ve idarece teklif değerlendirilmesi yapılırken ihale komisyonu kararı alınmadan önce idarece talep edilmesi üzerine numuneler idareye sunulur veya demonstrasyon işlemleri gerçekleştirilir.


9- İş ortaklığı olarak elektronik ihaleye teklif verilebilir mi?


Evet. Bu durumda ortakların tamamının elektronik teklifi elektronik imza ile imzalamaları gereklidir.


10- Elektronik ihalelerde yerli istekli ya da yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulanabilir mi?


Evet. İhale dokümanında belirlenmesi kaydıyla yerli istekli ya da yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulanabilir.183 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page